«Apocalipsa după Ştefan»: violenţă şi ritual în Moldova lui Ştefan cel Mare

Virgil Pâslariuc

Abstract


În acest articol este reluată problema asumării de către domnul moldovean, Ştefan cel Mare, a ipostazei de ‘Ultim Împărat’ din tradiţia apocaliptică bizantină. Ca punct de plecare este luată Cronica de curte în care sunt narate scene de o cruzime inegalabilă (masacre ale populaţiei civile, ale prizonierilor, mutilări etc.), cu elemente de violenţă ritualică care au fost operate în cadrul războiului purtat cu otomanii (1473-1486). Analizând izvoarele, autorul ajunge la concluzia că aceste fapte au fost nu doar inspirate de textele veterotestamentare (Deuteronom) şi tradiţia apocaliptică (Apocalipsa lui Pseudo-Methodie din Patara şi Viziunile lui Pseudo-Daniel), dar şi urmate pas cu pas într-un mod programatic. Astfel, violenţa demonstrativă la adresa inamicilor şi ‘renegaţilor’ Creştinătăţii, ca o caracteristică a ‘războiului final’, trebuie privită ca parte a unui amplu cod cultural, în care se anunţa demararea scenariului apocaliptic şi Sfârşitul Lumii.

Parole chiave


Violenţă; Ritual; Apocalipsă; Ultimul Împărat; Ştefan cel Mare; Moldova

Full Text

PDF

Refback

  • Non ci sono refbacks, per ora.