Qaamuuska Af-Soomaaliga (G. Diz. Somalo Monolingue)

Qaamuuska Af-Soomaaliga
Annarita Puglielli, Cabdalla Cumar Mansuur (a cura di)
Editore: RomaTrE-Press
Data di pubblicazione: giugno 2012
Pagine: 947
ISBN: 978-88-97524-02-1

Abstract

QAAMUUSKA AF-SOOMAALIGA
(GRANDE DIZIONARIO SOMALO MONOLINGUE)
Qaamuuskan oo miririhiisu yahay hawl ay qabteen dad badan oo khubara ah wuxuu waxtar weyn u leeyahay daraasaadka ereyada af soomaaliga (Somali lexicography); waxuu kaloo muhim u yahay midaynta af soomaaliga (Somali standardization), maadaama afkan waqti aan fogayn uun noqday af qoran (1972). Waxaa qaamuuska dhammaadkiisa lagu lifaaqay sifayn kooban oo ku saabsaan naxwaha af – soomaaliga, oo loogu talaggalay in uu waxtar u yeesho adeegsiga qaamuuska.

Print on Demand

È stato attivato un servizio esterno che consente la stampa su richiesta (print on demand) di singole copie dei libri.
A tal fine è necessario rivolgersi per le informazioni relative alla Segreteria della RomaTrE-Press (epress@roma3education.it).

Qaamuuska Af-Soomaaliga

Nella stessa collana